Bijkomende kosten

Bijkomende kosten, een vergeten post bij nieuwbouw

Bijkomende kosten, wat komt er allemaal in de bijkomende kosten van een nieuwbouw huis. Bij nieuwbouwplannen wordt meestal snel een soort kostenopzet gemaakt. De grondkosten en de bouwkosten worden opgeteld. En daar blijft het dan bij. Het resultaat is een mooi getal dat past in het beeld van de opdrachtgever, maar helaas pinda kaas. Tal van kosten zijn vergeten, ogenschijnlijk onbelangrijke postjes. Alles bij elkaar opgeteld meer dan gedacht en niet zelden ruim de beschikbare financiële middelen overschrijdend. Dit tot schrik van menig huizenbouwer. Deze vergeten kosten worden de bijkomende kosten genoemd.

Stichtingskosten opzet

bijkomende kosten

Bijkomende kosten zijn een wezenlijk deel van de totale som der kosten bij de bouw van een huis. De bijkomende kosten bij nieuwbouw maken deel uit van de stichtingskosten. Verstandig is het om een zogenaamde stichtingskostenopzet te maken, een staat waarin alle voorkomende kosten zijn opgenomen, waaronder dus de bijkomende kosten.

Naast de bijkomende kosten zijn de kavelkosten plus de bouwkosten de andere twee grote kostenposten. Indien je de WoonWensTool doorloopt kun je een WoonWensRapport aanvragen. Hierin tref je een opzet voor de stichtingskosten. Dit rapport is gratis.

Wat zit er in de bijkomende kosten?

Wat zit er in de Bijkomende kosten van een nieuwbouwwoning? Dit zijn feitelijk alle kosten die geen directe betrekking hebben bij de grond of de bouw van het huis. Denk bijvoorbeeld aan adviseurs, aansluitkosten, rente en financieringskosten, kosten voor heiwerk, grondwerkzaamheden en leges. Het zijn kosten die indirect te maken hebben met de grondkosten en met de bouwkosten. De volgende bijkomende kosten komen veel voor:

Bijkomende kosten Onderdeel Geschatte kosten
Adviseurs Architect
Constructeur
Bouwfysisch adviseur (EPC)
3%-8% van de bouwkosten
1%-2% van de bouwkosten
€ 500 - € 1.000
Aansluitkosten Op gemeentelijk riool, water, gas en elektra € 5.000
 
Financieringskosten Rente
Afsluitkosten hypotheek
NHG
Zie toelichting tekst
1,1% van hypotheekbedrag
€ 500
Extra kosten Heiwerk
Bronbemaling
Damwanden
€ 7.000 - € 15.000
€ 7.000
 
Vergunning Omgevingsvergunning 1,7%-2% van de bouwkosten
Diverse kosten Onvoorzien
Notaris
Woningborg
 
5% - 10% van de bouwkosten
€ 1.000
Premie:0,42% van de bouwkosten
Bron:iTX BouwConsult bv

Adviseurs

adviseurs

Adviseurs maken een belangrijk onderdeel uit van de bijkomende kosten. Denk aan een architect voor het maken van een schetsontwerp van het huis. En verder een constructeur voor het maken van de constructieve berekeningen. De architect is verantwoordelijk voor het ontwerp en de omgevingsvergunningaanvraag, kosten beheersing, controle op de bouw en de werktekeningen.

Het honorarium voor een architect varieert met de aan hem opgedragen werkzaamheden en de omvang van het project. De constructeur berekent de constructie van het huis op sterkte. In sommige gevallen komt er nog een landschapsarchitect bij voor de tuin en een interieurarchitect voor de binneninrichting.

Om de EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) uit te rekenen wordt vaak een bouwfysicus gevraagd. Deze adviseur richt zich hoofdzakelijk op het energetische aspect en vraagt meestal een vast bedrag. In de bijkomende kosten van een nieuwbouwhuis is het minder gebruikelijk om kosten voor adviseurs zoals geluid en installaties op te nemen. Maar is je huis gesitueerd aan een drukke weg dan kan een akoestisch rapport noodzakelijk en wenselijk zijn.

Aansluitkosten

Een vast onderdeel in de bijkomende kosten zijn de aansluitkosten. Hiermee wordt bedoeld, de kosten voor het aansluiten van water, gas, elektra en riool op de openbare weg. Dit bedrag verschilt per gemeente. Deze kosten worden niet meegenomen door de aannemer. Zij worden door de opdrachtgever rechtstreeks betaald.

Rente en financieringskosten

Rentekosten worden heel vaak vergeten. Stel je bouwkosten bedragen € 100.000,- en je bouwtijd is 12 maanden. De rentekosten bedragen dan de gederfde rente over 12 maanden. Immers je had het geld ook op de bank kunnen zetten. Maar een bouwproject verloopt geleidelijk, je betaalt niet alles in 1 keer. Daarom rekenen we de rente over de helft van de bouwperiode maar dan wel over het totale bedrag. Dus als de creditrente 5 % is dan zijn de rentekosten totaal € 2.500,-.

Verder moet je een hypotheek afsluiten. Daar zijn afsluitkosten aan verbonden. De afsluitkosten zijn tegenwoordig transparant in beeld. Sluit je een Hypotheek met Nederlandse Hypotheek garantie (NHG) dan worden daar ook extra kosten over gerekend.

Extra kosten

De bouwkosten van het huis bevatten de gebruikelijke zaken. Niet gebruikelijk zaken zijn bijvoorbeeld het heiwerk, een damwand, bronbemaling en de grondwerkzaamheden. Deze kosten worden vaak bij de bijkomende kosten opgesomd. Dit omdat ze pas bekend zijn na het bodemonderzoek.

Omgevingsvergunning

Zonder omgevingsvergunning mag je niet bouwen. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning betaal je leges. Dit is een door de gemeenteraad vastgesteld percentage van de bouwkosten (let wel zonder de bijkomende kosten). Indien er sprake is van welstandstoezicht betaal je ook leges voor het welstandsadvies.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ook een bodemonderzoek met bijbehorende sonderingen en een schone grond verklaring gevraagd. Ook deze kosten behoren tot de bijkomende kosten.

Diverse kosten

Uiteraard wordt in de bijkomende kosten een post onvoorzien opgenomen. Verder is het verstandig om een verzekering af te sluiten, denk aan Woningborg. Hiermee wordt zeker gesteld dat de woning wordt afgebouwd, ook als de aannemer failliet gaat. Verder heb je bij de grondtransactie een notaris nodig. Uiteindelijk moet het geheel ingeschreven worden in het register van het kadaster. Dit geld ook voor de hypotheekacte.

BTW

Houd rekening met BTW. Adviseurs geven vaak een offerte exclusief btw op, maar die BTW moet u uiteraard wel betalen. Bij andere offertes is het weer inclusief BTW. Kortom waakzaamheid is hier geboden. In de WoonWensTool gaan wij altijd uit van bedragen inclusief BTW.

Afsluitend

De bijkomende kosten bedragen gemiddeld 8 tot 15 % van de totale bouw en grondkosten. Wees verstandig en houd rekening met een dergelijk bedrag. Wordt het alsnog lager dan valt het mee. Vermijd de valkuil van het teveel zelf willen doen. Veel particulieren hebben de eigenschappen om zich zelf rijk te rekenen door middel van zelfredzaamheid.

Vaak is het budget net te krap voor de vele WoonWensen. Juist de mannen beginnen dan bij bepaalde posten te roepen: “dat hoeft niet zoveel te kosten, dat doe ik zelf wel”. De praktijk is echter dat daar weinig van terecht komt, een schrikbeeld dat te zien is in het RTL4 programma “Help mijn man is klusser” gepresenteerd door John Williams. Wij adviseren u om uit te gaan van de kosten die een professional rekent. Uiteraard kun je bepaalde zaken zelf doen. Maar budgettair heb je nu alles op orde. Mocht je wel tijd en zin hebben om iets zelf te doen dan is dat mooi meegenomen. Je spaart: ‘Money out of the Pocket” maar je investeert wel zelf tijd. Let wel, tijd (en energie) die je dan nergens anders meer aan kunt besteden, bijvoorbeeld je eigen gezin of je werk.

Gratis een Stichtingskosten opzet

Doorloop vandaag nog de WoonWensTool, puzzel net zo lang tot je woonwensen in balans zijn met je beschikbare bouwbudget. En vraag vervolgens het gratis WoonWensRapport aan. In dit rapport is een duidelijk stichtingskosten opzet opgenomen. Hier kun je naar hartenlust je eigen getallen invullen.

Terug
2015-01-X - 9.010
Bouwkosten Aannemers offerte Bouwbudget CPO Grondkosten Huis prijs Kosten houtskeletbouw Programma van eisen Moodboard Stichtingskosten