Bouwbudget

Nieuwbouw vraagt om een realistisch bouwbudget

Je kunt geen krant openslaan over er staat iets in over de financierbaarheid van de woningmarkt. Hoeveel hypotheek kun je krijgen? Wat is je bestaande huis waard? Hoeveel eigen geld moet je investeren in een nieuwbouwwoning? Heb ik voldoende bouwbudget? Wat is de huisprijs bij nieuwbouw? Kortom veel termen die feitelijk terug te brengen zijn tot een helder punt, namelijk: “wat is dan mijn beschikbare bouwbudget?”

Wat verstaan we onder het begrip Bouwbudget?

Laten we eerst de term bouwbudget definiëren. Onder bouwbudget verstaan we een vast gedefinieerd bedrag om een bouwwerk te realiseren. Dit vastgestelde bouwbudget is het kader waarbinnen alles wat met de nieuwbouw van je huis te maken heeft moet plaats vinden. De vraag is nu wat reken je toe aan het bouwbudget? Zijn dit alle bouwkosten of betreft het slechts de direct aan de bouw gerelateerde kosten?

Wat zit in het bouwbudget?

Het bouwbudget is een onderdeel van alle bouwkosten. Een stichtingskostenopzet bevat ALLE bouwkosten waaronder het bouwbudget. Van de bouwkosten, de aanschafkosten van de kavel en eventuele sloopkosten tot en met de rentekosten en leges. Als de Stichtingskosten alle kosten bevatten dan vormt het bouwbudget dus een beperkt deel van de kosten. Het bouwbudget bevat alle direct aan de bouw gerelateerde kosten. Een overzicht van de kosten die onderdeel uitmaken van het bouwbudget:

Hoofdonderdeel Toelichting
Ruwbouwkosten Hoofdconctructie, buiten- en binnenkozijnen en deuren
Afbouwkosten Tegelwerk badkamers, tegelwerk toiletten, wanden behangklaar afgeleverd
Sanitair Benodigheden voor badkamer en toiletten
Schilderwerk Binnen en buiten
Installaties CV voorzieningen, alle aan- en afvoeren in de woning, rioolaansluiting tot 1 meter buiten de woning en eventueel aparte warmwatervoorziening, basis elektra.
Grondwerkzaamheden Aanvullende fundatie, terrein glad maken direct om de woning
Bron:iTX BouwConsult bv

We hebben hier de belangrijkste posten weergegeven. Uiteraard is het mogelijk om deze verder te verfijnen. Maar met deze posten is het bouwbudget grotendeels geduid.

Vaststellen Bouwbudget

Om je bouwbudget vast te stellen moet je eerst weten wat je maximale hypotheek is. Ga je als eenverdiener de woning financieren of is ook je partner betrokken bij de financiering. Naast Hypotheek zullen je spaartegoeden en eventuele beleggingen de overige financiële middel zijn om de gehele bouw te financieren.

Uit het stichtingsoverzicht blijkt dat er naast bouwkosten ook bijkomende kosten zijn, deze bedragen om en nabij 8% tot 10 % van de totale kosten. Het beste is om zelf een stichtingskosten opzet te maken. In ons gratis WoonWensRapport is een stichtingskostenopzet te vinden. Maar een globale benadering is als volgt.

A=Hypotheek plus beleggingen plus spaartegoeden. B = grondkosten
Het bouwbudget is nu als volgt uit te berekenen: Bouwbudget = A – B – ( A x 10%)

Nut van het bouwbudget

Het bouwbudget wordt dus gevormd door je maximale hypotheek en spaartegoeden minus grondkosten en minus bijkomende kosten. Houd wel rekening met tegenvallers bij de verkoop van je huidige huis. Met dit Bouwbudget kun je bekijken wat daar aan woonwensen tegen over te stellen is.

Vul dit bouwbudget in en doorloop nu onze WoonWensTool. En al snel wordt duidelijk of alle woonwensen passen binnen het bouwbudget. Zo niet dan zul je een paar van je persoonlijke woonwensen moeten opgeven. Net zolang tot je woonwensen passen binnen het gestelde bouwbudget.

WoonWensTool in plaats van een kuub prijs

Op verjaardagen wordt geschermd met prijzen per kuub die volstrekt onrealistisch zijn. Niet zelden het gevolg van een belletje naar een aannemer wat een huis kost. Aannemer geeft dan liever een lage prijs per m3 dan gelijk de klant te verliezen. Gelukkig werkt de WoonWensTool met een betrouwbaardere methodiek. Bereken nu zelf de bouwkosten op de WoonWensTool. Eindelijk duidelijkheid over je bouwbudget!

Afsluitend

Met behulp van de WoonWensTool heb je vooraf een helder inzicht in de bouwkosten. Zo voorkom je dat je achteraf voor problemen komt te staan. Met de aanvraag van het gratis WoonWensRapport heb je alle gegevens, zoals het bouwbudget, de stichtingskosten opzet en al je WoonWensen handig en overzichtelijk in huis.

Terug
2015-01-X - 141
Bouwkosten Aannemers offerte Bouwbudget CPO Grondkosten Huis prijs Kosten houtskeletbouw Programma van eisen Moodboard Stichtingskosten