Bouwkosten

Wat kost een nieuwbouw huis per m3 of per m2?

Wat zijn de gemiddelde bouwkosten per kubieke meter of per vierkante meter. Dit is een vraag die bij veel mensen leeft. Want iedereen die nieuw gaat bouwen zoekt informatie over de huisprijs of de bouwkosten. Die zoektocht richt zich vaak op kengetallen, zoals de prijs per m3 of per m2. Een eindeloze zoektocht naar de heilige graal, want veel mensen worden om de tuin geleid door die kengetallen. Opdrachtgevers die met de eerste ideeën bezig zijn, laten zich verleiden door de laagste kengetallen. Hoe lager de prijs per m3, hoe beter lijkt het wel. Helaas komen deze opdrachtgevers zichzelf in een later moment van het bouwtraject ongenadig tegen, zeker als de aannemer zijn aannemersbegroting op tafel legt. De werkelijke bouw offerte.

Einde van de schone schijn, met de aannemersbegroting liggen de harde cijfers op tafel. En neem van ons aan: er bestaan geen aannemers die een zak met geld meebrengen. Net als in de supermarkt moet je gewoon alles betalen wat je in je mandje hebt liggen. En mochten je bouwplannen te duur uitvallen, dan zul je of zwaar moeten bezuinigen of opnieuw moeten beginnen.

Bouwkosten en grondkosten zijn bepalend

Bij nieuwbouw zijn de bouwkosten en de grondkosten veruit de grootste posten van de totale uitgaven. Grondkosten variëren sterk per provincie, per stad en zelfs per straat. De grond- of kavelkosten zijn afhankelijk van de uitgifteprijs van de gemeente waarin de kavel ligt. De bouwkosten betreffen de kosten die noodzakelijk zijn om het huis te bouwen. In de bouwkosten zijn de kosten voor volgende zaken opgenomen: ruwbouw, afbouw, sanitair, schilderwerk, installatie- en grondwerkzaamheden. De bouwkosten van een woning worden sterk beïnvloed door het schetsontwerp van het huis, de kwaliteit van de gebruikte materialen en de aanwezigheid van dure elementen zoals badkamers en tegelwerk. Twee gelijk uitziende huizen kunnen juist hierdoor enorm in prijs verschillen. De bouwkosten van de woning, samen met de grondkosten, aangevuld met de bijkomende kosten, vormen het totale kostenplaatje, de stichtingskostenopzet.

Methodieken om de bouwkosten te bepalen

Bouwkosten kunnen exact berekend worden of bepaald door een schatting. De methode die je kiest wordt sterk bepaald door de fase waarin het project zich bevindt. Er bestaan verschillende methoden om een bouwprijs te berekenen c.q. te schatten. Onderstaand zie je een kort overzicht van de verschillende methoden en de geschatte afwijking ten opzichte van de realiteit.

Methode Fase waarin het gebruikt wordt Verwachte afwijking
     
Prijs per m3 Voorfase, op basis van een eenvoudig schetsontwerp 10-15%
Prijs per m2 Voorfase, op basis van een eenvoudig schetsontwerp 10-15%
Prijs per m2 nuttig oppervlak Voorfase, op basis van een uitgewerkt schetsontwerp 10%
WoonWensTool* Voorfase, geen ontwerp nodig 7%
Architectenbegroting Bouwaanvraag, op basis van een definitief ontwerp 5%
Directiebegroting Werktekeningen, op basis van aanbestedingsstukken 5%
Aannemersbegroting Op basis van aanbestedingsstukken 0%
Bron:iTX BouwConsult bv
*WoonWensTool is een handig hulpmiddel om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de bouwkosten

De verschillende methodieken toegelicht

Prijs per m3 of per m2

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een prijs per m3, of de bouwkosten per kubieke meter zoals het in de volksmond wordt genoemd, dus vlot 10-15% afwijkt. Stel nu dat de bouwprijs € 200.000 is, dan leidt dat tot een bandbreedte van € 170.000 tot € 230.000. De bandbreedte van 10-15% geeft de onzekerheid aan waarbinnen een dergelijke prijs zich beweegt. Daarbij komt verder nog dat de prijs per m3 zelf ongewis is. Moet je uitgaan van € 300 per m3 of € 425 per m3? Voor beide getallen is wat te zeggen. Het eerste kengetal is voor een goedkope bouwwijze, het tweede voor een betere bouwwijze (zie tabel 2, Kengetallen). Dat maakt nogal wat uit. Rekening houdend met dit verschil en met de bandbreedte ontstaat het volgende beeld. Bij een huis met 600 m3 inhoud varieert de bouwprijs in werkelijkheid tussen € 153.000 en € 263.250. Dat is dus een verschil van € 110.000! Conclusie: werken met de kuubprijs alleen is te grofmazig. Op zich is er niets mis met het schatten van de bouwprijs op basis van kubiekemeterprijzen. Als je dan maar uitgaat van reële kuubprijzen. Onderstaand een overzicht met kengetallen voor de prijs per m3 en per m2.

Omschrijving Kosten per m2 kosten per m3 Bouwkosten voorbeeld 1 Bouwkosten voorbeeld 2
      huisinhoud
500 m3
huisinhoud
600 m3
      huisoppervlak 143 m2 huisoppervlak 172 m2
         
Zeer goedkope bouw € 872,- € 250,- € 125.000,- € 150.000,-
Goedkope bouw € 1047,- € 300,- € 150.000,- € 180.000,-
Normale bouw € 1221,- € 350,- € 175.000,- € 210.000,-
Betere bouw € 1483,- € 425,- € 212.500,- € 255.000,-
Luxe bouw € 1745,- € 500,- € 250.000,- € 300.000,-
Villa bouw v.a. € 1919,- v.a. € 550,- € 275.000,- € 330.000,-
Bron:iTX BouwConsult bv
Prijs inclusief btw. Prijspeil 2013

Quickscan Bouwkosten

Voor we nu verder ingaan op de gebruiksvriendelijke WoonWensTool, eerst een korte uitleg van meer traditionele manieren om de bouwkosten te berekenen. Zodra er een schetsontwerp beschikbaar is kan er een QuickScan Bouwkosten gemaakt worden. De QuickScan Bouwkosten is een betaalbare manier om gedetailleerd een bouwkostenopzet te maken. De QuickScan Bouwkosten is een product, ontwikkeld door iTX BouwConsult. Omdat er plannen aan ten grondslag liggen is de betrouwbaarheid van deze QuickScan Bouwkosten veel groter dan van schattingen op basis van kuubs.

Aannemersbegroting

aannemer begroting

Weet je wat je wilt bouwen en heb je betrouwbare bouwtekeningen plus een bestek of technische omschrijving, dan kun je een aannemer vragen om een aannemersbegroting te laten maken. Dit doe je als je vrij ver bent in het traject, het is voor de aannemer een kostbare zaak om een serieuze aannemersbegroting te maken. Je krijgt dan een volledig uitgewerkte calculatie van het woonhuis. Heb je door middel van een aanbesteding bij meer aannemers een begroting opgevraagd, dan krijg je meestal alleen het eindbedrag te zien. Dit doen aannemers vanuit concurrentieoverwegingen.

Controle aannemersbegroting

Heb je wel een of meerdere aannemersbegrotingen, dan is het zaak deze te controleren. Om aannemersbegrotingen te controleren volstaat het niet om deze naast elkaar te leggen en de prijsverschillen te onderzoeken. Dat zal nooit een objectief resultaat opleveren. Een controle van aannemersbegrotingen vraagt veel kennis van zaken en de beschikbaarheid van referentieprijzen. Aannemersbegrotingen zijn daarnaast ook nog eens zeer divers opgebouwd waardoor een een-op-eenvergelijking bijna niet mogelijk is. iTX BouwConsult gebruikt voor de controle twee instrumenten, de BasicScan Bouwkosten en de DeepScan Bouwkosten. De eerste analyseert de bouwkundige begroting op hoofdlijnen, de DeepScan Bouwkosten keert de aannemersbegroting binnenstebuiten. Wil je alleen een controle op bijvoorbeeld het ontwerp van de architect, dan ga je niet naar de aannemer, maar dan laat je liever bij iTX BouwConsult een QuickScan Bouwkosten uitvoeren.

WoonWensTool, snel inzicht in de bouwprijs

Uit de bovenstaande tabel hebben we nog niet de WoonWensTool besproken. Juist omdat je in de beginfase nog niet de beschikking hebt over een schetsontwerp, is de WoonWensTool een uitkomst. De WoonWensTool werkt niet met een schetsontwerp of bouwplan maar met wat jij aan woonwensen hebt. Met de WoonWensTool kun je eenvoudig aangeven wat precies je woonwensen zijn. Bijvoorbeeld een garage met een auto, twee slaapkamers en een bijkeuken. De WoonWensTool maakt het je heel gemakkelijk. Je hoeft zelf geen afmetingen van ruimten op te geven, deze worden door de WoonWensTool bepaald aan de hand van het meubilair en gebruiksvoorwerpen die in de ruimten voorkomen. Door een slim algoritme berekent de WoonWensTool de bouwkosten per ruimten. Zo zijn badkamers duurder in vergelijking met bergingen. Deze benaderingswijze leidt tot een nauwkeurige bouwkostenbepaling. Dus geen idiote schatting op basis van de prijs per vierkante meter of bouwkosten per kubieke meter. En let wel, zonder dat je een uitgebreid schetsplan hoeft te hebben.

Spelen met de WoonWensTool

Het leuke van de WoonWensTool is dat je rustig kunt experimenteren. Probeer eerst al je woonwensen te realiseren en kijk hoe de prijs zich verhoudt tot je beschikbare bouwbudget. Kom je te hoog uit, kijk dan wat je als eerste uit je persoonlijke woonwensen gaat schrappen. Blijkbaar kun je niet al je dromen verwezenlijken. Dit aanpassen kun je net zolang doen totdat je bouwbudget in overeenstemming is met je woonwensen.

Met het WoonWensRapport naar de aannemer

bouwkosten berekenen met woonwenstool

Ben je aanbeland op het punt dat je woonwensen in overeenstemming zijn met je bouwbudget, dan vraag je het gratis WoonWensRapport aan. In dit WoonWensRapport tref je een opsomming van de woonruimten plus oppervlakten die in je woning nodig zijn, plus een moodboard van je toekomstige woning.

Met het WoonWensRapport kun je naar de aannemer gaan. Op basis van dit WoonWensRapport kan de aannemer bepalen welk huis je zoekt. Vervolgens kan de aannemer dan een gerichte aannemersofferte maken die exact aangeeft wat je bouwkosten zullen zijn. De aannemer weet nu wat je woonwensen zijn en wat je maximale budget is. Handig en slim!

Terug
2016-06-G - 29.681
Bouwkosten Aannemers offerte Bouwbudget CPO Grondkosten Huis prijs Kosten houtskeletbouw Programma van eisen Moodboard Stichtingskosten