Kosten van houtskeletbouw

Is houtskelet goedkoper dan traditioneel bouwen?

De houtskeletbouw (hsb) is sterk in opkomst en daar zijn meerdere redenen voor. Deze bouwwijze is over komen waaien uit de Scandinavische landen en Canada en Amerika. Wat is houtskeletbouw en is het daadwerkelijk goedkoper dan de meer traditionele bouwwijze met klassieke stenen spouwmuren?

De bouwwijze

houtskeletbouw

Met de houtskeletbouwwijze bedoelen we dat gebouwen constructief hoofdzakelijk uit hout opgebouwd zijn. De hoofdconstructie van de woning is gemaakt met hsb-wanden. Dit zijn stijve frames van houten balken, met aan een zijde multiplex erop bevestigd. Omdat de hoofdconstructie van hout is, wordt ook in de verdere afwerking van de woning meer hout gebruikt. De buitenafwerking kan van hout zijn, maar het kan ook metselwerk of stucwerk zijn.

Verder zien we bouwbedrijven die de gehele woning in hout uitvoeren, andere aannemers daarentegen combineren houtskeletwanden met betonvloeren en volledig gemetselde buitenmuren. Ook deze woning krijgt de titel mee van houtskeletwoning.

Houtskelet kun je vooraf in de fabriek vervaardigen, dan heet het prefab, maar het kan net zo goed op een traditionele wijze op de bouwplaats zelf gemaakt worden.

Isoleert houtskelet beter dan een spouwmuur?

Een van de sterke en positieve eigenschappen van hout is dat het warmte en koude slecht geleidt. Een constructie die uit houten staanders bestaat hoeft niet extra geïsoleerd te worden om koudebruggen te voorkomen. Dit in tegenstelling tot een constructie van steen of beton. Steenachtige materialen geven kou wel heel gemakkelijk door. Daarvoor moeten ze dus heel goed ingepakt worden met isolatiemateriaal. Een houtskeletwand kan heel gemakkelijk in de hele constructiedikte worden geïsoleerd. Vergelijken we dat met een spouwmuur, dan ontstaat het volgende beeld: Een spouwmuur van 38 cm bestaat uit een 11 cm dikke binnenwand en een 11 cm dikke buitenmuur. Er blijft 16 cm over om te isoleren. De binnen- en buitenwand isoleren nauwelijks.

De houtskeletwand van 38 cm bestaat uit een binnenplaatafwerking van bijvoorbeeld gips- en houtvezelplaat, totaal 2,55 cm. Ook aan de buitenzijde bevindt zich bijvoorbeeld 1,6 cm cementgebonden vezelplaat met daarop een 3 cm dikke metselwerkafwerking (steenstrips). Totaal 4,6 cm. Dat maakt dat er in totaal 31,8 cm ruimte beschikbaar is voor isolatie. Dat is 2,5 keer zo veel isolatie als bij een traditionele metselwerkwand.

Hierbij plaatsen wij wel de nadrukkelijke kanttekening dat de wandopbouw van de houtskeletwand sterk afhankelijk is van de producent. Wij zien in Nederland veel aanbieders die een wanddikte hanteren van 16 cm en aan de buitenzijde traditioneel gaan metselen. Het zal duidelijk zijn dat deze wanden qua isolatie niet beter scoren dan traditioneel gebouwde wanden met een goed isolatiepakket in een spouw van 16 cm.

Is traditioneel duurder dan houtskelet?

traditioneel of houtskelet

Houtskelet wordt meestal in de fabriek gebouwd, de prefab-methode. Een houtskeletwoning heeft bij benadering dezelfde bouwprijs als een traditioneel gebouwde woning. Veel mensen verwachten dat de bouwkosten lager zullen zijn, maar dat blijkt niet uit de praktijk. Wel bouw je sneller met een houtskeletwoning. Een houtskeletwoning bouw je vanaf € 400 per m3. De traditionele bouw kent aanbieders die goedkoper zijn, maar de kwaliteit is dan weer niet vergelijkbaar. De prijzen hiervan beginnen bij € 350 per m3.

Een houtskeletwoning kan gemakkelijk uitgevoerd worden in een zogenaamde nulenergiewoning. Dit is een woning die ongeveer evenveel energie opwekt als er wordt gebruikt. Een dergelijk energiezuinig huis is altijd duurder dan een traditioneel gebouwd huis met standaardisolatie.

Voor- en nadelen houtskeletwand tegenover de traditionele spouwmuur

In onderstaande tabel hebben we de voor- en nadelen van de beide bouwwijzen opgesomd.

  Houtskeletwand Traditionele spouwmuur
Dikte wand 38 cm 38 cm
Dikte Isolatie 31,8 cm 13 cm
Rc waarde 4,5 tot 9 m²K/W 4,5 tot 8 m²K/W
Bouwprijs goedkoop € 395,- per m³ € 350,- per m³
Bouwprijs duurdere woning € 575,- per m³ € 525,- per m³
Bouwtijd 5-12 weken 26 weken
Behaaglijkheid Zeer behaaglijk Normaal behaaglijk
Brandbestendigheid Groot Matig
Bron: iTX BouwConsult bv prijspeil: 2014

Behaaglijk met een houtskeletwand

Stel, je woont in een oud kasteel met een muur van 1 meter dik. Je bent een tijdje weg geweest en komt weer thuis. Je maakt een mooi openhaardvuur. Het duurt enkele dagen voordat de kamer behaaglijk warm wordt. Dit komt doordat de muren eerst de warmte van het openhaardvuur opnemen. Als laatste wordt de ruimte zelf verwarmd. Bij een houtskeletwand is geen massa aanwezig die opgewarmd wordt. Verwarming aan betekent dat de aangevoerde warmte direct opgenomen kan worden door de ruimte, mits gebruik gemaakt wordt van een luchtverwarmingssysteem. Daardoor voelen houtskelethuizen behaaglijk aan.

Brandbestendigheid

brandveiligheid houtskeletbouw

Ondanks dat ons gevoel zegt dat een houtskeletwoning gevoeliger is voor brand, is de werkelijkheid precies omgekeerd. Een houtskeletwoning blijft, als deze brandt, langer overeind dan een traditioneel gebouwde woning. Hout weerstaat brand veel langer dan bijvoorbeeld staal. Omdat constructieve houten balken een dichte houtskoollaag vormen onder invloed van brand, branden ze erg langzaam door. Deze kennis wordt meegenomen in het ontwerp en de balken worden hierop gedimensioneerd.

Houtskeletbouw vs traditioneel

De afgelopen jaren heeft de traditionele bouw, denk aan spouwmuren met isolatie, veel terrein teruggewonnen op de achterstand die het had op houtskeletbouw, als het om de isolerende werking van de wand gaat. De investeringen in duurzamere bouwwijzen, betere isolatiematerialen en hogere bouwkwaliteit laten zien dat het eerder grote verschil met houtskeletbouw nu nagenoeg is ingelopen.

Nu investeren voor de toekomst

Naast de normale woningen zijn er ook energiezuinige woningen, bijvoorbeeld het nulenergiehuis. Deze woningen zijn voorzien van extra maatregelen om te komen tot een laag tot geen energieverbruik. Dit wordt bereikt door in te zetten op maximale isolatie van de gebouwschil, dus vloer, wand en dak, drievoudige beglazing en warmteterugwinning. Ten opzichte van een standaardwoning is een nulenergiehuis in aanvang duurder, maar op langere termijn een gunstiger investering. Doordat de rijksoverheid inzet op het bouwen van uitsluitend nulenergiewoningen in het jaar 2020, wordt het thema energiezuinig steeds belangrijker. De EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt) wordt 0. De meerinvestering, tussen de € 15.000 en € 25.000, verdien je terug in de tijd.

Ook bij de verkoop van bestaande huizen zal de bouwwijze steeds zwaarder wegen. Een nulenergiewoning kan gebouwd worden als een houtskeletwoning, maar ook andere bouwmethodieken zijn hiervoor geschikt. Wil je hier meer over weten neem dan contact op met iTX BouwConsult.

WoonWensTool en houtskelet

In de toekomst bieden we in de WoonWensTool ook de mogelijkheid om de bouwwijze vooraf te selecteren. Deze optie is nu nog niet aanwezig. Maar gezien het feit dat traditioneel gebouwde woningen en houtskeletwoningen elkaar qua bouwkosten nauwelijks ontlopen, menen wij dat er nu onvoldoende toegevoegde waarde is om deze optie in te bouwen.

Terug
2016-06-G - 9.090
Bouwkosten Aannemers offerte Bouwbudget CPO Grondkosten Huis prijs Kosten houtskeletbouw Programma van eisen Moodboard Stichtingskosten