Bouwkosten

Wat kost een nieuwbouw huis per m3 of per vierkante meter (m2)?

Wat kost een nieuwbouw huis per m3 of per vierkante meter (per m2). Een vraag die bij veel mensen leeft. Want iedereen die nieuw gaat bouwen zoekt informatie over de huisprijs of bouwkosten. De zoektocht richt zich vaak op kengetallen, zoals de prijs per m3, de bouwkosten per kubieke meter of de prijs per m2. Een zoektocht naar de heilige graal. Veel mensen worden om de tuin geleid door die kengetallen. Opdrachtgevers die met de eerste ideeën bezig zijn laten zich verleiden tot de laagste kengetallen. Hoe lager de prijs per m3 hoe beter lijkt het wel. Helaas komen deze opdrachtgevers zichzelf in een later moment van het bouwtraject ongenadig tegen, zeker als de aannemer zijn aannemersbegroting op tafel legt. De werkelijke bouw offerte.

Serviceplein iTX BouwConsult

Einde van de schone schijn, met de aannemersbegroting liggen de harde cijfers op tafel. En neem van ons aan: “er bestaan geen aannemers die een zak met geld meebrengen”. Net als in de supermarkt moet je gewoon alles betalen wat je in je mandje hebt liggen.

Bouwkosten en grondkosten zijn bepalend

Bij nieuwbouw zijn de bouwkosten en de grondkosten veruit de grootste post van de totale uitgaven. Grondkosten variëren sterk per provincie, per stad zelfs per straat. De grond of kavelkosten baseren zich op de uitgifte prijs van de gemeente waarin de kavel ligt.

De bouwkosten betreffen die kosten die noodzakelijk zijn om het huis te bouwen. In de bouwkosten zijn de volgende zaken opgenomen: Ruwbouwkosten, Afbouwkosten, Sanitair, Schilderwerk, Installatie, Grondwerkzaamheden. De bouwkosten van een woning worden sterk beïnvloed door het schetsontwerp van het huis, de kwaliteit van de gebruikte materialen, aanwezigheid van dure elementen zoals badkamers en tegelwerk. Twee gelijk uitziende huizen kunnen juist hierdoor enorm in prijs verschillen. De bouwkosten woning samen met de grondkosten kavel aangevuld met de bijkomende kosten vormen het totale kostenplaatje. Normaal samengevat in een stichtingskostenopzet. Bouwkosten kunnen exact berekend worden of bepaald door een schatting. Dit wordt sterk bepaald door de fase waarin het project zich bevindt.

Methodieken om de bouwkosten te bepalen

Er bestaan verschillende methoden om een bouwprijs te berekenen cq. te schatten. Van een grove schatting tot en met een zeer gedetailleerde bepaling van de bouwprijzen. Onderstaand een kort overzicht van de verschillende methoden en de geschatte afwijking ten opzichte van de realiteit.

Methode Fase waarin het gebruikt wordt Verwachte afwijking
     
Prijs per m3 Voorfase, op basis van een eenvoudig schetsontwerp 10-15%
Prijs per m2 Voorfase, op basis van een eenvoudig schetsontwerp 10-15%
Prijs per m2 nuttig oppervlak Voorfase, op basis van een uitgewerkt schetsontwerp 10%
WoonWensTool* Voorfase, geen ontwerp nodig 7%
Architectenbegroting Bouwaanvraag, op basis van een definitief ontwerp 5%
Directiebegroting Werktekeningen, op basis van aanbestedingsstukken 5%
Aannemersbegroting Op basis van aanbestedingsstukken 0%
Bron:iTX BouwConsult bv
*WoonWensTool is een handig hulpmiddel om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de bouwkosten

De verschillende methodieken toegelicht

Prijs per m3 of per m2

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een prijs per m3, of de bouwkosten per kubieke meter zoals het in de volksmond wordt genoemd, dus vlot 10-15% afwijkt. Stel nu dat de bouwprijs € 200.000,- is, dan leidt dat tot een bandbreedte van € 170.000,- tot € 230.000,-. De bandbreedte van 10-15% geeft de onzekerheid aan waarbinnen een dergelijke prijs zich beweegt. Daarbij komt verder nog dat de prijs per m3 zelf ongewis is. Moet je uitgaan van € 300 per/m3 of € 425/m3, voor beide getallen is wat te zeggen, de eerste voor een goedkope bouwwijze de tweede voor een betere bouwwijze (zie tabel 2 Kengetallen).

Dat maakt nogal wat uit. Rekening houdend met, en de variatie in kuubprijzen en de bandbreedte ontstaat het volgende beeld. Bij een huis van 600 m3 inhoud varieert de bouwprijs in werkelijkheid tussen € 153.000,- en € 263.250,-. Dat is dus een verschil van € 100.000!

Conclusie: werken met de kuubprijs alleen is te grofmazig. Op zich is er niets mis met het schatten van de bouwprijs op bais van kubiekemeterprijzen onder de voorwaarde dat je uitgaat van reële kuubprijzen. Onderstaand een overzicht kengetallen voor prijs per m3 en per m2.

Omschrijving Kosten per m2 kosten per m3 Bouwkosten voorbeeld 1 Bouwkosten voorbeeld 2
      huisinhoud
500 m3
huisinhoud
600 m3
      huisoppervlak 143 m2 huisoppervlak 172 m2
         
Zeer goedkope bouw € 872,- € 250,- € 125.000,- € 150.000,-
Goedkope bouw € 1047,- € 300,- € 150.000,- € 180.000,-
Normale bouw € 1221,- € 350,- € 175.000,- € 210.000,-
Betere bouw € 1483,- € 425,- € 212.500,- € 255.000,-
Luxe bouw € 1745,- € 500,- € 250.000,- € 300.000,-
Villa bouw v.a. € 1919,- v.a. € 550,- € 275.000,- € 330.000,-
Bron:iTX BouwConsult bv
Prijs inclusief btw. Prijspeil 2013

Architectenbegroting en Directiebegroting

Voor we nu verder ingaan op de gebruiksvriendelijke WoonWensTool, eerst een korte uitleg van meer traditionele manieren om de bouwkosten te berekenen. De WoonWensTool is gratis, deze traditionele berekeningen niet.

Zodra er een voorlopig of definitief schetsontwerp is kan de architect op basis daarvan een architectenbegroting maken. Omdat er (betaalde) plannen aan ten grondslag liggen is de betrouwbaarheid van deze begroting veel hoger dan schattingen op basis van kuubs. Worden de plannen verder uitgewerkt dan bestaat de mogelijk tot het maken van een directiebegroting. Deze wordt gemaakt op basis van de door de architect uitgewerkte bouwtekeningen en technische omschrijving. Voor dit traject vraagt de architect uiteraard een honorarium.

Aannemersbegroting

aannemer begroting

Weet je wat je wilt bouwen en heb je betrouwbare bouwtekeningen plus een bestek of technische omschrijving, dan kun je een aannemer vragen om een aannemersbegroting. Je krijgt dan een volledig uitgewerkte calculatie van het woonhuis. Heb je doormiddel van een aanbesteding bij meer aannemers een begroting opgevraagd dan krijg je meestal alleen het eindbedrag te zien. Dit doen aannemers vanuit concurrentie overwegingen.

WoonWensTool, snel inzicht in de bouwprijs

Uit de bovenstaande tabel hebben we nog niet de WoonWensTool besproken. Juist omdat je in de beginfase nog niet de beschikking hebt over een goed schetsontwerp is de WoonWensTool een uitkomst. De WoonWensTool werkt niet met een schetsontwerp of bouwplan maar met wat jij aan WoonWensen hebt.

bouwkosten berekenen met woonwenstool

Met de WoonWensTool kun je eenvoudig aangeven wat precies je woonwensen zijn. Bijvoorbeeld een garage met 1 auto, twee slaapkamers en een bijkeuken. De WoonWensTool maakt het je heel gemakkelijk, je hoeft zelf geen afmetingen van ruimten op te geven, deze worden door de WoonWensTool bepaald aan de hand van het meubilair en gebruiksvoorwerpen die in de ruimten voorkomen.

Door een slim algoritme berekent de WoonWensTool de bouwkosten per ruimten. Zo zijn badkamers duurder in vergelijking met bergingen. Deze benaderingswijze leidt tot een nauwkeurige bouwkosten bepaling. Dus geen idiote schatting op basis van de prijs per vierkante meter of bouwkosten per kubieke meter. En let wel, zonder dat je een uitgebreid schetsplan hoeft te hebben.

Spelen met de WoonWensTool

Het leuke van de WoonWensTool is dat je rustig kunt experimenteren. Probeer eerst al je woonwensen te realiseren en kijk hoe dat zich verhoud tot je beschikbare bouwbudget. Kom je te hoog uit kijk dan wat je als eerste uit je persoonlijke WoonWensen gaat schrappen. Blijkbaar kun je niet al je dromen verwezenlijken. Dit aanpassen kun je net zolang doen tot dat je bouwbudget in overeenstemming is met je WoonWensen. Vraag dan het gratis WoonWensRapport aan. In dit WoonWensRapport tref je een opsomming van de woonruimten plus oppervlakten die in je woning nodig zijn plus een Moodboard van je toekomstige woning.

Met het WoonWensRapport naar de aannemer

Ben je aanbeland op het punt dat je WoonWensen in overeenstemming zijn met je bouwbudget dan vraag je het gratis WoonWensRapport aan. Met het WoonWensRapport kun je naar de aannemer gaan. Op basis van dit WoonWensRapport kan de aannemer bepalen welk huis je zoekt. Vervolgens kan de aannemer dan een gerichte aannemers offerte maken die exact aangeeft wat je bouwkosten zullen zijn. De aannemer weet nu wat je WoonWensen zijn en wat je maximale budget is. Handig en slim.

Terug
Aannemers offerte Bijkomende kosten Grondkosten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Moodboard Prijs nieuwbouw woning Houtskeletbouw Bouwbudget Bouwkosten Programma van Eisen